Webbutskottet

Webutskottets uppgift är att administrera föreningens närvaro på internet, inklusive hemsidan och styrelsens kommunikationsverktyg. Vid frågor gällande hemsidan kan ni vända er till webbutskottets ordförande på webb@uppsalapolitices.se.

The Web Committee is responsible for the UPS´s internet activities. This mostly involves making sure that the website looks good and that it works. The committee also deals with the UPS instagram account and other social networks. Please contact the committee at webb@uppsalapolitices.se if you have any thoughts or questions.