Masterutskottet

Master

UPS masterutskott fokuserar främst på två saker: representation av politicesstudenter på masternivå i akademiska och studierelaterade frågor, och att anordna sociala aktiviteter vid sidan av studierna. Vi gör allt från att arrangera gästföreläsningar riktade till föreningens masterstudenter, till att organisera pubrundor och mingelkvällar för att säkerställa att masterstudenternas tid i Uppsala blir en levande och givande erfarenhet.
Masterutskottet liten logga