Om UPS

VÄLKOMMEN TILL UPS – UPPSALAS BÄSTA STUDENTFÖRENING

UPS utläses som Uppsala Politicesstuderande och är programföreningen för politices kandidat-, magister- och masterprogram med cirka 500 aktiva medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen.

Som medlem i UPS skapas en unik möjlighet för dig att påverka din egen utbildning på några av Sveriges mest attraktiva programutbildningar. Du får anledning att knyta såväl interna kontakter med andra medstuderande, som att bygga externa nätverk med potentiella arbetsgivare. Du får chansen att utveckla dina språkkunskaper i kontakten med de internationella studenterna och genom det flertal aktiviteter som arrangeras i samverkan med dessa. Vidare innebär medlemskapet i UPS ett mängd möjligheter till en välbehövlig paus från studierna där du antingen kan slå klackarna i taket på några av Uppsalas mest uppmärksammade fester eller välja att sporta och leka tillsammans med övriga medlemmar.

Mer specifikt innebär ovanstående att UPS arrangerar aktiviteter för sina medlemmar i form av exempelvis en programinspark, sittningssexor och -gasquer, klasskamper mellan terminsklasserna, pubrundor och TP-turningar, forsränning i Fyrisån, studiebesök, skid- och utlandsresor, mentorsprojekt, framtidsföreläsningar och mycket, mycket mer.

Welcome to UPS – the best student association in Uppsala

UPS stands for Uppsala Politicesstuderande, “Uppsala Political Science Students”. It is the program association for both Batchelor and Masters Students in political science. The association has around 500 members. The association was created in 1995 with two goals: firstly to give all members the best possible education and secondly to build social relationships between the students.

As a member of UPS you have a unique possibility to influence your education in some of the finest programs in Sweden. You will get the opportunity to make friends and build external networks with potential employers. You will develop your language skills through contact with international students in various events. Furthermore, a membership in UPS will provide you with the chance to take well-deserved breaks from studying by having gay ol’ times at the most exciting parties in Uppsala and playing sports and games with fellow members.

More specifically, UPS arranges activities with, by and for its members. These include: a program wide introductory week in the beginning of each year, sexas, gasques, competitions between the classes, pubcrawls, opera visits, crayfish parties, rafting in the Fyris river, study visits, ski trips, lectures and much, much, more…