Medlemskap

Bli medlem i UPS!

Att vara medlem i Uppsala Politicesstuderande innebär att man bland annat får ta del av föreningens alla aktiviteter och evenemang samt stödjer en fortsatt utveckling av verksamheten. Vill du gå på föreningens sittningar, delta på våra föreläsningar, bidra till vår radio- och tidningsutgivning eller kunna påverka föreningens utveckling på årsmötena? Då ska du bli medlem i UPS!

Efter att du fyllt i och skickat in formuläret betalar du en engångssumma som gäller för hela studieperioden. Medlemsavgiften är någon av följande:

152 kr för kandidatstudenter och frikursare

102 kr för masterstudenter

52 kr för internationella studenter.

Betalningen sker till vår Swish på 1232241982 eller vårt Plusgiro 486 84 74 – 0, märk betalningen med “Medlem”.

När dina personuppgifter och betalningen har kommit föreningen tillhanda får du ett bekräftelsemail från sekreteraren och du är då fullvärdig medlem i Uppsalas bästa studentförening!

Utdrag ur UPS stadgar:

4.1 Medlem av föreningen är person som:
a) är inskriven på politices kandidat-, magister- eller masterprogram,
b) är programstudent inom ovanstående program som har ett studieuppehåll godkänt av statsvetenskapliga institutionen,
c) är student som studerar fristående kurs inom programmens basblock, fortsättningskurser på programmens basblock eller kurs inom freds- och konfliktstudier.
4.2 Personen ska även ha erlagt en av styrelsen beslutad medlemsavgift och studera vid Uppsala Universitet.
4.3 Internationella studenter som kommer via, eller studerar vid, statsvetenskapliga institutionen kan bli medlemmar efter att ha avlagt särskild avgift beslutad av styrelsen.

Har du frågor gällande ett framtida, nuvarande eller tidigare medlemskap i föreningen? Har du andra medlemsfrågor? Var vänlig kontakta vår sekreterare på sekreterare@uppsalapolitices.se