Alumn

Våren 2014 startade Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala. Det är en fristående förening men med starka kopplingar till UPS, då den riktar sig till de som tagit en politices kandidat- master- eller magisterexamen från Uppsala Universitet.

Föreningen startades med syftet att främja kontakten alumner emellan samt stärka kontakten mellan alumner och studenter. Tanken är att anordna allt från after-works till föreläsningar om praktikplatser för alumner och nuvararande studenter.

Har du åsikter eller idéer om föreningen är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen på alumnforening@uppsalapolitices.se

För att gå med i föreningen går du med i föreningens grupp på Uppsala Universitets alumnnätverk via denna länk: https://www.alumnnatverk.uu.se/Admin2010/Public/Register.aspx?uid=1119